Organizacije za spašavanje

Organizacije za spašavanje

Kroz organizacije spašavanja i njihovu obuku, ideje i “vodiči za najbolju praksu” mogu se raširijeti na najbolji mogući način.

Pečat odobrenja dovodi do WIN WIN situacije. Predavanja se mogu besplatno učiniti dostupnim organizacijama za spašavanje, obuka sigurnosti i online obuka mogli bi postati dio obuke prve pomoći. (Dobrovoljno dodavanje vodenih sportova.)

© Safer Shorelines - Projekt za veću sigurnost u vodenim sportovima