Prikupljanje sredstava

Prikupljanje sredstava

Kao neprofitna organizacija, mi se u našem radu ulažemo u financijske doprinose predanih trećih osoba. Odabir pravih partnera i formuliranje jasnih ciljeva važni su koraci u tom pogledu. Uska suradnja s HEAD Grupom (koja se sastoji od MARES-a, SSI-a i HEAD Plivanja), koji su već osvojili kao sponzori, pruža čvrstu osnovu.

Sredstva koja primamo potrebna su, između ostalog, za organizaciju u uredu, web stranicu te razvoj i pružanje dokumenata.

Račun donacije:

AT29 3505 6000 0207 0266

© Safer Shorelines - Projekt za veću sigurnost u vodenim sportovima