Serija predavanja i dokumenti

Serija predavanja i dokumenti

Teme kao što su “Što sigurnost u vodenim sportovima znači” moraju biti detaljno riješene i prilagođene uvjetima specifičnim za zemlju.

Svatko tko podučava vodene sportove treba koristiti dokumentaciju Sigurnije Shoreline kako bi pružio alat za povećanje sigurnosti. Internetski tečaj trebao bi biti pravno priznat i donio na raspolaganje uz nisku cijenu (podržan od strane sponzora).

Diploma i diploma su učinjeni online.

Prezentacijski dokumenti

© Safer Shorelines - Projekt za veću sigurnost u vodenim sportovima